Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest często mylona z astmą. Powodem pomyłek jest wspólny objaw dla obu chorób – uczucie duszności. POChP i astma to jednak dwie bardzo różne choroby. Błędne rozpoznawanie astmy u chorego na POChP może doprowadzić do wielu powikłań. Takie wnioski wyciągnięto w niedawno opublikowanych amerykańsko-brytyjskich badaniach naukowych1 przeprowadzonych przez National Jewish Medical and Research Center w Denver. Badacze poddali analizie historie chorób 597 chorych w wieku powyżej 39 lat, którzy byli leczeni lekami "na oddychanie". Badania przeprowadzono w Aberdeen w Szkocji i w Denver, USA. Następnie wszystkim analizowanym chorym wykonano badanie spirometryczne, które służy do potwierdzenia rozpoznania POChP.

Wśród 235 chorych, u których badanie spirometryczne potwierdziło POChP, 51% miało poprzednio rozpoznaną astmę. U 38% chorych dotychczasowe rozpoznanie było prawidłowe. Już wcześniej rozpoznano u nich POChP na podstawie wyniku badania spirometrycznego.

"Wyniki tych badań są bardzo pouczające – mówi prof. Jan Zieliński, koordynator Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech".

Okazało się, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zbyt rzadko korzystają z badania spirometrycznego dla rozpoznania przyczyny duszności. Powoduje to rozpoznawanie astmy
u chorego, który cierpi na POChP."

"Mylne rozpoznanie – dodaje profesor – może mieć poważne konsekwencje. Leczenie obydwu chorych bardzo się różni. Stosowanie leków na astmę przez chorego na POChP jest często nie tylko bezskuteczne, ale może po dłuższym stosowaniu powodować niekorzystne objawy uboczne."

Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu – spirometru. Badania spirometryczne powinni wykonać wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły lub dymy oraz osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność podczas wysiłku.

"Głęboki Oddech" – Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy
z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 42 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

1 Tinkelman DG, i wsp. Misdiagnosis of COPD and asthma in primary care patients 40 years of age and over. J Asthma, 2006;43:l-6.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *