Reklama w telewizji – jak wpływa na konsumenta?

Reklama to jedno z podstawowych narzędzi wpływania na konsumentów, a w szczególności na ich opinie oraz podejmowane wybory. Choć zazwyczaj dość demonizowana, posiada szereg pozytywnych aspektów zarówno dla konsumenta, jak i marki. Stanowi środek do przekazywania informacji, popularyzowania idei czy zwykłego docierania do konsumentów.

filmy-reklamowe-promocyjne

Jej niezwykle ważnym aspektem jest zwiększanie rywalizacji na rynku, co zmusza producentów do oferowania produktów i usług o jeszcze lepszej jakości. Niektóre z reklam mają nawet charakter edukacyjny, gdyż przedstawiają konsumentom możliwość lepszego, tańszego lub bardziej efektywnego sposobu na zaspokojenie swoich potrzeb. Odmienny rodzaj reklamy to reklama społeczna, której celem jest nakłonienie społeczeństwa do wprowadzenia pewnych zmian w zachowaniu. Często stanowi środek do promowania określonych akcji, związanych na przykład z przemocą wobec kobiet i dzieci czy braniem narkotyków wśród młodzieży.

Wpływ reklamy telewizyjnej na konsumenta

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że reklama telewizyjna posiada duży wpływ na podejmowane przez nas wybory. Powstał nawet specjalny schemat, który pokazuje jak osiąganie kolejnych etapów prowadzi klienta aż do zakupu danego produktu lub usługi. Najpierw, konsument zyskuje świadomość na temat marki i producenta, czyli po prostu wie o tym, że takie przedsiębiorstwo istnieje. Stosowanie reklamy telewizyjnej w tym celu jest szczególnie efektywne, gdyż telewizja plasuje się w czołówce środków masowego przekazu pod względem swej powszechności. Po zdobyciu informacji na temat firmy, klient kreuje w swym umyśle wyobrażenie na temat danego produktu i korzyści, jakie będą płynęły z jego posiadania. Wszystko odbywa się na podstawie zasłyszanych haseł reklamowych lub obejrzenia krótkiego filmu reklamowego w telewizji. Przedostatnim etapem jest przekonanie, czyli podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie rzeczy. Tutaj również pomocna staje się reklama telewizyjna, zwłaszcza, jeżeli przedstawia ona opinie ekspertów lub dotychczasowych użytkowników produktu. Definitywnym krokiem jest dokonanie zakupu, który jest łatwiejszy na przykład wtedy, gdy konsument wie jak dotrzeć do danego sklepu – informacja na ten temat, umieszczona w reklamie emitowanej w lokalnej telewizji na pewno przyniesie spodziewany efekt.

Pozytywne aspekty reklamy w telewizji

Jako że telewizja jest nośnikiem informacji o największym potencjalne, to reklama w telewizji ma szansę na przyniesienie marce dużych korzyści, jak choćby realizację pierwszego wyżej wymienionego kroku, jakim jest uświadomienie potencjalnych odbiorców na temat istnienia danej oferty. Reklama telewizyjna dla wielu konsumentów jest wyznacznikiem dobrej sytuacji gospodarczej firmy, co może przyczyniać się do zwiększenia posiadanego wobec niej zaufania.

Coraz lepsze sposoby na reklamę w telewizji

Reklamowanie usług w telewizji przebiega obecnie w sposób coraz bardziej atrakcyjna dla oka i ucha odbiorcy. Postęp technologiczny umożliwia stosowanie różnego rodzaju rozwiązań, które skutecznie przyciągają uwagę i zapadają w pamięci odbiorcy na długo. Również respondenci przeprowadzonych ankiet przyznają, że np. film reklamowy emitowany w telewizji należy do ich ulubionego sposobu reklamy. Pozwalają bowiem przekazać więcej niż komunikaty w radiu czy ogłoszenia prasowe w gazetach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *