Wyjątkowo wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla osób starszych, zwłaszcza cierpiących na schorzenia układu krążenia. Ale nie mniej istotny jest długofalowy wpływ zmian klimatycznych, których obecne upały są efektem, na stan zdrowotności społeczeństwa. Jedną z chorób, której gwałtowne rozprzestrzenianie się może być bezpośrednio związane z globalnym ociepleniem, jest astma i schorzenia alergiczne.

Zdaniem ekspertów globalne ocieplenie to nie tylko problem, jakiemu będziemy musieli stawić czoła w przyszłości. Już teraz musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami, jakie zaczyna wywierać na nasze życie. W Japonii od 1890 roku średnia temperatura roczna wzrosła o 3 stopnie, a do końca obecnego wieku wzrośnie o kolejne 3,5 stopnia. Szacuje się, że do 2050 roku liczba Japończyków cierpiących na alergiczny nieżyt nosa wzrośnie o 40%.

Także w naszej strefie geograficznej obserwuje się wyraźne zmiany: fale niespotykanych wcześniej upałów, bardzo gwałtowne ulewy, zima kończąca się kilka tygodni wcześniej. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na to, że, z jednej strony, przesuwają się strefy klimatyczne, a wraz z nimi naturalne strefy występowania  pewnych owadów i roślin, a z drugiej strony nawet rośliny typowe dla danej strefy wcześniej uwalniają alergizujące pyłki, przyspieszając i wydłużając okres podatności na występowanie alergicznego nieżytu nosa, zwanego potocznie katarem siennym. Zaś alergiczny nieżyt nosa może znacznie pogarszać przebieg astmy oskrzelowej.

Międzynarodowe badanie, przeprowadzone w 8 krajach, na próbie 1600 osób ze współistniejącą astmą i alergicznym nieżytem nosa (badanie "One Airway", prowadzone na zlecenie European Federation of Allergy, 2003r.) przyniosło potwierdzenie współzależności obu chorób. Około 80% pacjentów, cierpiących na alergiczny nieżyt nosa, stwierdziło, że objawy astmy pod jego wpływem zaostrzyły się. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że w okresie nasilonego pylenia roślin, stara się nie wychodzić z domu, gdyż reakcja alergiczna czyni ataki astmy częstszymi i poważniejszymi. Niemal 2/3 badanych stwierdziło, że skuteczne, jednoczesne leczenie obu dolegliwości nie jest łatwe. Szczególne obiekcje wzbudzała konieczność stosowania w tej sytuacji zbyt dużej liczby leków. Także forma leku miała dla pacjentów znaczenie: ponad połowa deklarowała swoją niechęć do sprayów donosowych, jakie przepisywane były im do leczenia alergicznego nieżytu nosa. Większość badanych (81%) podkreślała, że idealną formą leku jest tabletka, zwłaszcza, jeśli byłoby można zażywać ją tylko raz dziennie. Jednocześnie wiele osób było nieświadomych, że alergiczny nieżyt nosa jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej-jedynie 30% posiadało wiedzę, że nieleczony alergiczny nieżyt nosa prowadzi do astmy.

To między innymi wyniki tego badania skłoniły środowisko medyczne do opracowania koncepcji "wspólnej choroby dróg oddechowych" w odniesieniu do alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej. U podstaw tej koncepcji leży fakt, że przyczyną zarówno nieżytu nosa, jak i astmy jest proces zapalny, spowodowany reakcją organizmu na alergeny, który rozwija się w błonie śluzowej nosa i oskrzeli, czyli w górnych i dolnych drogach oddechowych. W związku z tym wytyczne ekspertów (ARIA: Allergic Rhinitis and Its Impacts on Asthma) zalecają wspólną strategię leczenia astmy i alergicznego nieżytu nosa. Po pierwsze każdy pacjent, chorujący na alergiczny nieżyt nosa, powinien być przebadany w kierunku astmy, a chorujący na astmę powinien być diagnozowany i ewentualnie leczony z powodu nieżytu nosa. Po drugie pacjenci chorujący na astmę i nieżyt nosa wymagają kompleksowego leczenia. Można stosować kombinację leków, stosowanych w leczeniu astmy: sterydy o działaniu przeciwzapalnym i działające objawowo betamimetyki oraz w leczeniu nieżytu nosa: leki antyhistaminowe i sterydy donosowe. Od niedawna istnieje jednak znacznie dogodniejsza dla pacjenta możliwość leczenia astmy i alergicznego nieżytu nosa za pomocą tego samego preparatu, w postaci tabletki do zażywania raz dziennie. Takim preparatem jest montelukast sodu, lek przeciwleukotrienowy, o działaniu przeciwzapalanym, który ma zarejestrowane wskazanie do leczenia astmy i łagodzenia objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *