Wszystko, co warto wiedzieć o kredytach hipotecznych – Etapy procesu kredytowego

Niezależnie od banku proces kredytowy przebiega wg podobnego schematu:
– sprawdzenie zdolności kredytowej
– weryfikacja dokumentów potwierdzających zdolność
– weryfikacja dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości i nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Potem wydawana jest ostateczna decyzja kredytowa, generowana jest umowa, a w niej podane są warunki finansowe kredytu oraz warunki jego wypłaty.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zobowiązań gospodarstwa domowego wraz z odsetkami w ustalonych w umowie terminach – efektywnie jest liczona jako różnica pomiędzy dochodami gospodarstwa domowego, a kosztami jakie to gospodarstwo domowe ponosi. Na wyliczenie zdolności kredytowej wpływa wiele czynników zarówno czysto finansowych jak również zupełnie nie związanych z finansami.

Najczęściej wykorzystywane czynniki to:

  • Stan cywilny Kredytobiorcy
  • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  • Stosunek do służby wojskowej
  • Źródła i wysokość dochodu
  • Posiadany majątek
  • Zobowiązania Kredytobiorcy
  • Wydatki gospodarstwa domowego
  • Preferowana formuła spłaty kredytu (raty równe czy malejące)
  • Waluta kredytu

Należy pamiętać, że każdy bank wylicza zdolność kredytową według własnych kryteriów, więc jej wysokość może się znacząco różnić pomiędzy bankami.

Zdolność kredytowa wyrażona jest poprzez maksymalną wysokość raty kredytu jaką jesteście Państwo płacić miesięcznie – a w konsekwencji jak duży kredyt możecie Państwo zaciągnąć.

To na jaką kwotę kredytu możemy liczyć warto sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań wymarzonych czterech kątów, żeby nie marnować czasu na nierealne oferty – można to zrobić wstępnie korzystając z kalkulatorów, albo skorzystać z usług firm pośrednictwa i doradztwa finansowego, które potwierdzą zdolność kredytową w bankach, które udzielają kredytu zgodny w konkretnym celem i planami.

Chcesz wiedzieć na jaki kredyt Cię stać? Wyślij Formularz Kontaktowy (link http://www.familyfinanse.pl/index.php/content/view/5/7/ i/lub http://www.familyfinanse.pl/kontakt/index.php )

Weryfikacja dokumentów potwierdzających zdolność to nic innego jak sprawdzenie, czy:
– forma otrzymywanego dochodu jest akceptowalna przez bank, a jego wysokość jest wystarczająca do otrzymania wnioskowanego kredytu – najlepiej postrzegane są emerytury, renty i dochody z umów o pracę na czas nieokreślony, po drugiej stronie są ryczałty, umowy o dzieło lub umowy zlecenia

– informacje dotyczące zobowiązań zgadzają się z danymi dostępnymi bankowi (np. z danymi z Biura Informacji Kredytowej oraz widoczne na wyciągach z rachunków klientów)

Chcesz wiedzieć co będzie potrzebne konkretnie w Twojej sytuacji? Skontaktuj się! (link http://www.familyfinanse.pl/index.php/content/view/5/7/ i/lub http://www.familyfinanse.pl/kontakt/index.php )

Weryfikacja dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości / nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie to:

– w przypadku rynku pierwotnego – sprawdzenie czy ten, kto buduje jest właścicielem gruntu, czy ma wszelkie zgody i pozwolenia na budowę oraz czy rzeczywiście kupujemy nieruchomość, która ma być wybudowana – wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej gruntu, ostateczne pozwolenie na budowę, umowa przedwstępna sprzedaży, oświadczenie inwestora zastępczego

– w przypadku rynku wtórnego – sprawdzenie czy osoba sprzedająca jest właścicielem nieruchomości oraz czy ma prawo do jej sprzedaży – akt własności, odpis z księgi wieczystej

Chcesz wiedzieć co będzie potrzebne konkretnie w Twojej sytuacji? Skontaktuj się! (link http://www.familyfinanse.pl/index.php/content/view/5/7/ i/lub http://www.familyfinanse.pl/kontakt/index.php )

Więcej pytań? Wystarczy napisać na kontakt@familyfinanse.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *