Sprawa rozwodowa budzi zazwyczaj wiele obaw i wątpliwości. Oczywiście przebieg takiej rozprawy jest bezpośrednio uzależniony od konkretnej sytuacji. Na pewno jednak warto dowiedzieć się więcej na ten temat i przygotować się do stanięcia przed sądem.

Początek sprawy rozwodowej zawsze odbywa się według takiego samego schematu. Na sali sądowej znajduje się sędzia, protokolant oraz dwóch ławników. Osoba pozwana siada po prawej stronie sędziego, a strona wnosząca pozew po lewej. Sąd może prosić o potwierdzenie tożsamości. Następnie zadaje pytania pozwanemu i powodowi, a także ewentualnym świadkom. Jeśli rozkład małżeństwa nie budzi wątpliwości, obie strony chcą się rozstać polubownie i nie wnoszą o orzeczenie o winie, rozwód może zakończyć się na jednej rozprawie. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze oraz nerwy.

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie i braku dzieci, powoływanie świadków nie jest konieczne. Świadkami w sprawie rozwodowej mogą zostać osoby powyżej trzynastego roku życia. Jeśli małżonkowie chcą w tym celu powołać własne dzieci lub wnuki, muszą mieć one co najmniej siedemnaście lat. Wybór świadków jest dowolny, jednak zawsze najlepiej decydować się na znane i zaufane osoby.

Rozwód – obecność adwokata

Obecność adwokata w trakcie rozprawy rozwodowej nie jest konieczna, ale może okazać się bardzo przydatna w przypadku orzekania o winie lub sporów o takie kwestie jak alimenty, czy opieka nad dziećmi. W takich sytuacjach warto skorzystać z fachowej porady. Jeśli rozwód odbywa się bez orzekania o winie kończy się w trakcie jednej rozprawy pomoc adwokata nie jest niezbędna.

Przed rozprawą warto przygotować się na najczęściej zadawane pytania. Sąd może pytać między innymi o czas trwania małżeństwa, posiadane dzieci, główne przyczyny rozpadu związku, kiedy nastąpił rozpad więzi intymnej, czy małżonkowie nadal mieszkają razem. Na pewno należy się także spodziewać dodatkowych pytań dotyczących spornych kwestii, czyli podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Dlatego takie kwestie najlepiej ustalić przed rozpoczęciem rozprawy.

Trzeba także liczyć się z tym, że sąd może nie dać rozwodu. Na szczęście takie sytuacje należą do rzadkości i pozew o rozwód w zdecydowanej większości przypadków prowadzi do zakończenia małżeństwa. Może się jednak zdarzyć, że sąd nie orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa, jeśli oceni, że leży to w interesie wspólnych, małoletnich dzieci. Inna sytuacja, która może prowadzić do takich skutków, to decyzja podyktowana zasadami współżycia społecznego. Sąd musi brać pod uwagę takie czynniki jak wiek małżonków oraz ich stan zdrowia, czas trwania małżeństwa. Odmowa orzeczenia rozwodu może nastąpić także jeśli żądanie następuje ze strony małżonka, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad pożycia.

Do sprawy rozwodowej warto się dobrze przygotować, aby uniknąć niepotrzebnych emocji oraz konfliktów na sali rozpraw. Na pytanie trzeba odpowiadać w konkretny i zwięzły sposób. Dzięki temu można znacznie skrócić czas trwania samej sprawy oraz oszczędzić sobie wielu nieprzyjemnych doświadczeń. Pranie brudów na sali sądowej na pewno nie jest dobrym pomysłem.

Rozstrzygnięcie o rozwodzie ma formę wyroku. W czasie procesu sąd decyduje o wielu różnych sprawach oprócz zakończenia małżeństwa. Dotyczy to między innymi przyznania alimentów dla drugiego małżonka oraz na dzieci, ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem, podziału mieszkania, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków, a także podziału majątku.

O komentarz do artykułu poprosiliśmy Adwokata Bartosza Ołowskiego (Bartosz Ołowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych)

  • Nie do końca się zgodzę, że decydując się na rozwód bez orzekania o winie, obecność adwokata jest właściwie zbędna. Pomoc adwokata może okazać się niezbędna nawet przy samym sformułowaniu pozwu rozwodowego, który jest pismem ściśle sformalizowanym i profesjonalny pełnomocnik może pomóc uniknąć błędów formalnych.
  • W przypadku błędów formalnych w pozwie rozwodowym Sąd zwraca pismo stronie, wzywając ją do uzupełnienia braków, co znacznie przedłuża postępowanie rozwodowe.
  • Obecność adwokata na rozprawie rozwodowej, także podczas rozwodu bez orzekania o winie, może pomóc uniknąć błędów i jednocześnie wpłynąć na przyśpieszenie procedury. Ponadto adwokat może pomóc lepiej przygotować się do rozprawy rozwodowej oraz do pytań zadawanym stronom przez Sąd podczas rozprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *