Firma jest członkiem grupy Life-Sciences, która gwarantuje najwyższy europejski poziom opracowywania laboratoryjnego i przechowywania komórek macierzystych.

  • Pobieranie komórek macierzystych

Krew pępowinowa może być pobrana przez lekarza położnika lub położną. Pobranie krwi pępowinowej należy wykonać bezpośrednio po porodzie, (przed urodzeniem łożyska), do specjalnego pojemnika, którego rurka zakończona jest sterylną igłą. Proces pobierania jest bezbolesny i nie zagraża zdrowiu i życiu ani matce, ani noworodkowi.

  • Transport komórek macierzystych

Cryo-Save Polska przez 24 godziny oczekuje zgłoszeń o narodzinach i organizuje transport pobranych próbek krwi pępowinowej ze szpitala do laboratorium Life-Sciences w Brukseli. Próbki dostarczane są tam przez firmę kurierską w ciągu 48 godzin.

  • Obróbka laboratoryjna – przechowywanie

W laboratorium grupy Life-Sciences określana jest jakość i ilość komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości.

  • Konieczne badania laboratoryjne próbek krwi pępowinowej

Przed zamrożeniem próbek krwi pępowinowej wykonywane są badania wirusologiczne i bakteriologiczne w kierunku WZW typu B i C, CMV, HIV, oraz kiły.

Po przeprowadzeniu wymaganych badań laboratoryjnych próbek, wyekstrahowane komórki macierzyste są dzielone na dwie części i przechowywane w dwóch geograficznie różnych miejscach w Europie w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Pojemniki, w których komórki są przechowywane opatrzone są kodem paskowym i są wielokrotnie kontrolowane.

Laboratorium zawiadamia drogą pisemną o udanym procesie złożenia komórek macierzystych do przechowywania, o czym rodzice są niezwłocznie informowani przez firmę Cryo-Save Polska. Certyfikat wystawiony przez laboratorium zawiera numery identyfikacyjne próbki.

Przechowywane komórki w każdej chwili można wykorzystać. Laboratorium zapewnia dostarczenie komórek do placówki Służby Zdrowia w wyznaczonym miejscu w ciągu 24 godzin.

Transport krwi pępowinowej, obróbka laboratoryjna oraz zamrażanie komórek przebiega zgodnie ze światowymi oraz krajowymi standardami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *