Niepłodność

 

Uważa się, że w około 30% przypadków przyczyna niepłodności leży po stronie mężczyzny, w 30% – po stronie kobiety, w ok. 30% przypadków u obojga małżonków, natomiast w ok. 10% przypadków przyczyna jest nieznana.

Niepłodność może być spowodowana niemożnością:

 • współżycia,
 • poczęcia,
 • donoszenia ciąży.

Przyczyny niepłodności:
Wady rozwojowe:

 • kobiece: brak macicy lub jej niedorozwój, wady rozwojowe macicy, niedorozwój gonad (jajników), brak pochwy,
 • męskie: niezstąpienie jąder, zanik jąder, spodziectwo (ujście cewki moczowej w innym miejscu prącia).

Hormonalne:

 • zaburzenia hormonalne układu podwzgórze-przysadka-gonada (jądro lub jajnik).

Choroby narządów płciowych:

 • kobiece: zapalenia w obrębie miednicy mniejszej, endometrioza, zapalenie szyjki macicy, pochwy, przydatków, zmiany zapalne jajowodów, choroby wewnętrzne (gruźlica narządu rodnego),
 • męskie: przebyte zapalenie jąder, choroby weneryczne, zapalenie gruczołu krokowego, gruczołów pęcherzykowych.

Bardzo częstą przyczyną niepłodności kobiet są uszkodzenia jajowodów spowodowane przez infekcje. Stany zapalne powodują zamknięcie światła jajowodu, a tym samym uniemożliwiają połączenie się komórki jajowej z plemnikiem. Lżejsza infekcja tylko uszkadza wyściółkę jajowodu, zapłodnienie jest możliwe, ale ruch zapłodnionej komórki jajowej jest spowolniony. Daje to w efekcie implantację w ścianie jajowodu czyli tzw. ciążę pozamaciczną.

Niepłodność może być pierwotna lub wtórna. O niepłodności wtórnej mówimy gdy kobieta była uprzednio w ciąży, ale nic może zajść ponownie w ciążę. Wśród jej przyczyn, podobnie jak w przypadku niepłodności pierwotnej wymienia się: stany zapalne narządów płciowych, powikłania po poronieniach samoistnych lub przerwaniach ciąży, gruźlicę, rzeżączkę, ciążę pozamaciczną. Wtórna utrata płodności może wystąpić również u mężczyzny.

Ogólne czynniki zmniejszające płodność:

 • kobiety: niedożywienie, niedokrwistość, stres,
 • mężczyzny: stres, zmęczenie, nałogi, zbyt wybujałe życie seksualne (nadużycia płciowe), lęk, impotencja,
 • kobiety i mężczyzny: problemy seksualne, konflikt immunologiczny, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby nadnerczy i inne.

Tekst pochodzi z książki: "Naturalne Planowanie Rodziny – podręcznik dla nauczycieli NPR",  wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Niepłodność

ciążę.

Ale dlaczego mówimy o niepłodności dopiero po 2 latach trwania małżeństwa? Jest to ogólnie ustalona granica czasu. Ze względu na pewne fizjologiczne odchylenia w prawidłowej funkcji narządów płciowych kobiety i mężczyzny rzadko występuje ciąża od razu po rozpoczęciu przez małżeństwo regularnych stosunków płciowych.

Niepłodność kobiety.
Niepłodność kobiety dzielimy na pierwotną i wtórną. O niepłodności pierwotnej mówi się wtedy, gdy kobieta nigdy nie zaszła w ciążę, natomiast o niepłodności wtórnej – że jest to stan, gdy kobieta była już w ciąży, a po upływie pewnego okresu czasu nie może ponownie zajść w ciążę. O niepłodności wtórnej mówi się zawsze wtedy, gdy kobieta choć raz była w ciąży, bez względu na jej zakończenie. Mógł to być poród, poronienie czy ciąża pozamaciczna. Rozróżniamy również stan, w którym kobieta nie może urodzić zdrowego, zdolnego do życia dziecka z powodu poronień samoistnych lub porodów niewczesnych. Jest to niemożność donoszenia ciąży.

Przyczyny niepłodności u kobiety można podzielić na schorzenia ogólnoustrojowe, upośledzające czynność żeńskich narządów płciowych oraz na schorzenia miejscowe, powodujące zmiany  w budowie i czynności żeńskich narządów płciowych. Zmiany ogólnoustrojowe w postaci przewlekłych, wyniszczających chorób całego organizmu ( chorób zakaźnych ) mogą zakłócać prawidłową czynność jajników, a tym samym mogą powodować niepłodność kobiety. Czynność jajników zależy od prawidłowego pobudzenia ich przez hormony gonadotropowe przysadki. Niedostateczne wydzielanie hormonów gonadotropowych przez przysadkę powoduje zaburzenia czynności hormonalnej jajników, a przy tym samym niepłodność. Również zmiany ilościowe we wzajemnym wydzielaniu hormonów gonadotropowych przez przysadkę mogą zakłócać prawidłową czynność hormonalną jajników. Oprócz zmian a prawidłowej czynności przysadki, również zmiany w wydzielaniu hormonów w sensie ich niedoboru lub nadmiaru przez inne gruczoły wydzielania wewnętrznego, jak tarczyca, kra nadnerczy, trzustka mogą zakłócać prawidłową czynność hormonalną jajników, a tym samym być przyczyną niepłodności.

Zmiany w narządzie rodnym kobiety prowadzące do niepłodności określa się w zależności od odcinka narządu rodnego dotkniętego zmianą. Przyczyny jajnikowe niepłodności ogólnie możemy sprowadzić do braku owulacji, czyli braku jajeczkowania. Bez wystąpienia owulacji nie może dojść do zapłodnienia. Brak owulacji może być spowodowany wadami wrodzonymi lub wrodzonymi niedorozwojem jajników. Zmiany takie łączą się z innymi zaburzeniami w sylwetce ciała oraz w budowie innych odcinków narządu rodnego. Wspomniane zaburzenia ogólnoustrojowe, zaburzenia w czynności innych gruczołów wydzielania wewnętrznego również prowadzą do braku owulacji. Brak owulacji łączy się z niedostatecznym wydzielaniem innych hormonów płciowych produkowanych przez jajnik, co odbija się na czynności pozostałych odcinków narządu rodnego.

Drugim odcinkiem narządu rodnego, którego zmiany mogą być przyczyną niepłodności, jest jajowód. Zmiany w jajowodzie upośledzające płodność lub powodujące niepłodność – to zarośnięcie ich światła lub zmniejszenie ich drożności. Zmiany te powstają na tle zapalnym jajowodów, jajników lub ich narządów, leżących w sąsiedztwie narządu rodnego. Występują one często na tle zakażenia rzeżączkowego, jak również są wynikiem stanów zapalnych występujących po zabiegach na macicy, szczególnie po przerwaniach ciąży. Ze zmian zapalnych toczących się w sąsiedztwie narządu rodnego najważniejsze jest zapalenie wyrostka robaczkowego. Proces  zapalny z wyrostka robaczkowego może przejść na jajowód i jajnik, a dalej może powodować powstanie zrostów około jajowodowych, które mogą przemieszczać jajowód, unieruchomić go lub przez zewnętrzny uścisk powodować przewężenie jego światła. Również zapalenie gruźlicze przydatków macicy prowadzi do całkowitego zarośnięcia światła jajowodów. Zmiany w drożności jajowodów są najczęstszą przyczyna niepłodności kobiety.

Zmiany w szyjce macicy, czyli tzw. czynnik szyjkowy w niepłodności kobiecej łączą się często ze zmianami w trzonie macicy. Taką najczęściej występującą nieprawidłowością są zmiany położenia szyjki macicy. W warunkach normalnych jest ona skierowana do tylnego sklepienia pochwy. Przy pewnych zmianach położenia macicy, głównie przy tzw. jej tyłopochyleniu, szyjka, zamiast do tylnego sklepienia pochwy, jest skierowana do przedniego jej sklepienia. W takiej sytuacji może być utrudniony kontakt nasienia męskiego z szyjką macicy. Podczas prawidłowego stosunku płciowego przy wytrysku nasienie powinno dostać się bowiem do tylniego sklepienia pochwy. Inna choroba szyjki macicy mogącą być powodem niepłodności są jej zmiany zapalne. Zmieniają one właściwości śluzu szyjkowego, czyniąc go „wrogiem” dla plemników. Zmiany te polegają najczęściej na zmianie kwasowości śluzu szyjkowego oraz na zawartości w nim licznych ciałek ropnych, tj. leukocytów i różnych substancji, które mogą unieruchamiać plemniki, a tym samym ograniczają możliwość zapłodnienia, nie dopuszczając do przedostania się plemników  do wyższych odcinków narządu rodnego.

Jak można ocenić płodność kobiety?
Kobieta, która nie może zajść w ciążę, powinna udać się do ginekologa, lekarz po zebraniu wywiadu i badaniu ginekologicznym zaplanuje badania laboratoryjne, które posłużą do oceny stanu płodności kobiety. Przed podjęciem badań przez kobietę należy ocenić płodność partnera. Obecnie przyjęto, że ginekolog kieruje najpierw męża pacjentki na badanie nasienia, traktując to jako pierwszy krok w badaniu przyczyn niepłodności malżeńskiej.

Niepłodność mężczyzny. 
Ogólnie przyczyny niepłodności u mężczyzny możemy podzielić umownie na dwie duże grupy. Do pierwszej należy niemożność odbycia stosunku płciowego i wprowadzenia nasienia do pochwy. Do drugiej – zaburzenia w czynności jąder ograniczające produkcję plemników oraz zmiany w czynnościach innych odcinków narządów płciowych męskich powodujące zmiany w prawidłowym stanie nasienia, a tym samym obniżenie płodności lub całkowita niepłodność mężczyzny.

W około 90% przypadków przyczyną niemożności odbycia prawidłowego stosunku płciowego są zaburzenia psychoseksualne. Polegają ona na braku lub na osłabieniu wzwodu, ewentualnie na szybkim przedwczesnym wytrysku nasienia, nawet przed wprowadzeniem członka do pochwy. U pewnych mężczyzn np. nie ma wytrysku nasienia podczas stosunku płciowego. Te zmiany mogą być również spowodowane przez choroby w obrębie rdzenia kręgowego, a w szczególności w jego odcinku krzyżowym, gdzie znajdują się ośrodki nerwowe regulujące występowanie wzwodu członka oraz wytrysku nasienia. Trudności w odbywaniu stosunków mogą być spowodowane wrodzonymi wadami budowy prącia albo przebytymi urazami czy zmianami zapalnymi, które spowodowały jego zniekształcenie. Zmiany w położeniu ujścia zewnętrznego cewki moczowej również mogą być przyczyną niepłodności, gdyż mimo prawidłowego wzwodu członka uniemożliwiającego wprowadzenie go do pochwy, wytrysk nasienia nie jest skierowany do tylnego sklepienia pochwy, jak przy prawidłowym stosunku płciowym, ale do dolnego odcinka pochwy lub nawet poza nią.

Do oceny płodności mężczyzny konieczne jest badanie nasienia, które najczęściej wykonuje się w pracowniach analitycznych. Ważne jest aby w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem pacjent nie chorował, a w szczególności, aby w tym okresie nie przechodził ostrych chorób zakaźnych. Oprócz tego samo badanie nasienia powinno być poprzedzone kilkudniowa, najlepiej 4-5 dniowa przerwa w stosunkach płciowych. Nasienie do badania uzyskuje się przez masturbację. Wytrysk odbywa się do czystego, suchego pojemniczka szklanego.

Autor: Żaneta Firlej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *