Jaskra nazywana jest „cichym złodziejem wzroku”, a to dlatego, że ponad połowa chorych nie zdaje sobie sprawy z występowania choroby. Jaskra jest schorzeniem osób starszych, chociaż dotyka również młodych. Jak przebiega leczenie jaskry? Czy można jej uniknąć?

Co to jest jaskra?

Jaskra to schorzenie narządu wzroku, którego przyczyną jest wzrost ciśnienia w gałce ocznej – jest ona wypełniona cieczą, która powinna wydostawać się na zewnątrz gałki w miejscu zwanym kątem przesączania. Gdy ciecz zamiast wypływać, gromadzi się w oku, jednocześnie wzrasta ciśnienie, uciskając nerw wzrokowy. Konsekwencją tego ucisku jest zanikanie nerwu wzrokowego, a więc pogarszanie widzenia.

Objawy jaskry

Możemy wyróżnić jaskrę wtórną, wrodzoną, dziecięcą, młodzieńczą i ludzi dorosłych. Wszystkie z nich objawiają się ubytkami w polu widzenia, stopniowo prowadząc do ślepoty. Nagłe wzrosty ciśnienia wewnątrzgałkowego dają charakterystyczne objawy, takie jak silny ból głowy i oczu, zamglone widzenie i pojawianie się tęczowych kół, podczas skupiania wzroku na świetle.

Rodzaje jaskry

Jaskra pierwotna zamkniętego kąta (JPZK) – do jej przyczyn zaliczamy nieprawidłowości w budowie anatomicznej kąta tęczówkowo-rogówkowego, które powodują wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jaskra wrodzona – ta postać choroby objawia się w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie, kiedy to zaobserwuje się bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz oka. Jaskra wrodzona związana jest z zaburzeniami rozwojowymi kąta przesączania.

Jaskra wtórna – występuje u osób, które doznały urazów oka, stanów zapalnych, co doprowadziło do zwężenia drogi odpływu cieczy wodnistej.

Leczenie jaskry za pomocą lasera

Leczenie jaskry ma na celu zahamowanie postępu choroby, a więc zachowanie jak najlepszej ostrości widzenia. W tym celu należy utrzymywać w oku indywidualnie ustalone ciśnienie (ciśnienie docelowe). Sposób leczenia jest uzależniony od zaawansowania choroby. W początkowym stadium jaskrę można leczyć za pomocą kropli do oczu. W przypadku zaawansowanych uszkodzeń i szybkiego postępu choroby rekomenduje się leczenie operacyjne. Celem leczenia farmakologicznego jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki temu następuje zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej lub ułatwienie jej odpływu. Natomiast operacja przeciw jaskrze polega na wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka. Taki zabieg zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe oka.

Więcej na: http://www.voigtmedica.pl/operacja-jaskry/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *