Podobnie niska świadomość czym jest POChP ma miejsce w Hiszpanii. Dowiodły tego badania  przeprowadzone wśród 7000 tysięcy Hiszpanów, w wieku powyżej 40 lat.* Termin POChP był znany przez 8,6 % respondentów, czyli niewiele więcej niż w Polsce. Było tak, mimo, że 24 % zapytanych osób miało główny objaw POChP- przewlekły kaszel- a część także duszność podczas wysiłku.

Te wyniki wskazują, że konieczne jest wzmożenie działań informujących  o chorobie w mediach, mówienie  o jej objawach, sposobach leczenia, a także skutkach- stwierdza Profesor Jan Zieliński, Koordynator Projektu „Głęboki Oddech”. Uświadamianie czym jest POChP poprzez media  jest szczególnie istotne, ponieważ ankietowani Hiszpanie twierdzili, że głównym źródłem wiadomości o chorobie były właśnie media.

* Respiratory Medicine 2006;100:1973-1980

„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *