Program edukacyjny „Mamo, Tato z Lackiem będę zdrowy” czyli jak nauczyć przedszkolaka dbania o zdrowie.

Wychowanie zdrowotne w edukacji przedszkolnej zajmuje miejsce priorytetowe. Wtedy bowiem dziecko znajduje się na etapie, w którym jego udział w różnorodnych działaniach dotyczących zdrowia stopniowo wzrasta, pogłębia się wiedza, świadomość oraz motywacja. W tej fazie rozwoju dziecko uczy się odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Jednak warunkiem skuteczności edukacji zdrowotnej jest stosowanie różnorodnych metod oraz form pracy z dziećmi, form które powinny inspirować samodzielną działalność przedszkolaków.

Projekt „Mamo, Tato z Lackiem będę zdrowy” skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i zostanie zrealizowany w 800 przedszkolach w 18 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Rzeszów, Sosnowiec, Tychy, Bytom, szczecin, Bydgoszcz, Częstochowa, Chorzów, Białystok, Kielce). Wszystkie materiały zostały opracowane przez dr n. med. Adama J. Sybilskiego – Ordynatora Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie oraz Annę Marię Kowalską specjalistę pedagoga wieku dziecięcego. Materiały dydaktyczne zostały opracowane tak, aby podnieść poziom wiedzy dzieci o znaczeniu dla odporności organizmu takich elementów jak: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dostosowywanie ubioru do pogody. Zajęcia w przedszkolach będą zakończone przygotowaniem pracy konkursowej przygotowanej przez dzieci wraz z rodzicami.

Sponsor ufundował bardzo ciekawe nagrody. Autorzy pięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni zestawami klocków Lego Duplo. Przewidziano również nagrody dla trzech przedszkoli – za wystawę prac plastycznych zwycięzcy otrzymają zestawy multimedialne oraz małe zestawy klocków Lego Duplo dla każdego przedszkolaka.

Mając na uwadze charakteryzującą dzieci w wieku przedszkolnym naturalną aktywność, ciekawość, chęć pozyski­wania coraz to nowej wiedzy, umiejętność twórczego myśle­nia oraz łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, projekt ma w atrakcyjny sposób podnieść poziom wiedzy dzieci o dbaniu o własną odporność podczas tak trudnych dla zdrowia pór roku jak jesień i zima. Podstawowe informacje zarówno o zdrowym stylu życia dzieci zdobywają w towarzystwie sympatycznego żółwika Lacka. Projekt wzbogacony został o elemen­ty zajęć twórczych oraz o przysłowia, które pozosta­ją w ścisłym związku z tematyką zajęć oraz mają na celu kształtowanie właściwych postaw, a także zapamiętanie przekazanej wiedzy. Techniki aktywne pobudzają uczestników programu do konstruktywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Proponowane zajęcia warsztatowe wyzwalają u dzieci swobodną eks­presję, a metody twórczego myślenia i twórczej aktywności słownej pomagają zwiększyć świadomość i rozumienie zdrowia.

Każde przedszkole otrzyma zestaw materiałów edukacyjnych, na które składają się:

  • Konspekt merytoryczny dla nauczyciela
  • Karty pracy dla dzieci
  • Poradnik dla rodziców

Dodatkowe materiały dla dzieci takie jak: plakaty edukacyjne przedstawiające cztery pory roku, Złote Zasady Zdrowia Lacka, magnesy przedstawiające zjawiska pogodowe, Mandaty Strażnika Zdrowia, naklejki i pacynka, pomogą dzieciom zapamiętać dobre rady bohatera projektu – żółwika Lacka.

Atutem programu są zadania przeznaczone do wykonania wspólnie z rodzicami, aby realizacja twórczych zadań nie miała swojego początku i końca w przedszkolu, ale była kontynuowana w atmosferze rodzinnej, co z pewnością pozwoli przyjemnie wszystkim spędzić czas.

W myśl starej mądrości, że lepiej zapobiegać, niż leczyć przedszkole to społeczność, w której członkowie – nauczyciele i dzieci, podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w swoim otoczeniu do podjęcia podobnych starań. Program edukacyjno – profilaktyczny „Mamo, Tato z będę zdrowy z Lackiem” wpisuje się w te działania, wskazując zalety aktywnego trybu życia i jego wpływ na odporność organizmu oraz ucząc tego, jak wystrzegać się choroby.

Dzięki sponsorowi programu – producentowi probiotyku Zdrovit Lacium Junior – materiały trafiają do nauczycieli, dzieci i rodziców bezpłatnie.

Program uzyskał pozytywne opinie recenzentów MEN i został zgłoszony na listę materiałów zalecanych do użytku szkolnego MEN. Projekt jest wspierany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *