Reintegracja społeczna trudnej młodzieży

Młodzi ludzie objęci programem to w większości młodzież z rodzin ubogich, rozbitych, o niskim wykształceniu, dotkniętych licznymi problemami społecznym, takimi jak bezrobocie, alkoholizm i innymi patologiami. Często przerywają naukę, nie zdobywają zawodu i przegrywają w staraniach o pracę.

Dysfunkcje, jakimi są dotknięci, działają destrukcyjnie na wszelkie sfery ich funkcjonowania.Tymczasem badanie psychologiczne przeprowadzone przez pedagogów po programie pokazuje, że:

  • 54% uczestników stało się bardziej dorosłymi i dojrzałymi;
  • 20% z osób zakompleksionych, zamkniętych i małomównych całkowicie się zmieniło;
  • 2% uzyskało uchylenie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu.
  • I co najważniejsze – ponad 90% młodych ludzi objętych programem zdecydowało się kontynuować naukę w szkole zawodowej lub gimnazjum.
  • To ich pierwszy krok ku nowej przyszłości.

"Nie zatrzymuj się – nauka przepustką do przyszłości"
"Nie zatrzymuj się – nauka przepustką do przyszłości" jest projektem realizowanym przez Indygo Polska sp. z o.o.. Projekt realizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Beneficjenci Ostateczni projektu to młodzież gimnazjalna, która z uwagi na swoje dysfunkcje społeczne ma szczególnie utrudniony start zawodowy. Celem projektu jest zorganizowanie wsparcia i pomocy tym młodym ludziom i w konsekwencji zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Większość Beneficjentów stanowi młodzież z rodzin ubogich, rozbitych, o niskim wykształceniu, dotkniętych licznymi problemami społecznym, takimi jak bezrobocie, alkoholizm i innymi patologiami. W tym środowisku widoczne jest powielanie negatywnych schematów. Długotrwałe bezrobocie przyzwyczaja do życia poza rynkiem pracy i taki model życia jest przekazywany kolejnym pokoleniom.

Młodzież, podobnie jak ich rodzice, nie chce podejmować pracy, nie szuka jej i w konsekwencji nie wyobraża sobie innego sposobu życia od tego, który przyjęli. To zjawisko zostało już nazwane jako bezrobocie pokoleniowe. Ponadto pomimo uczęszczania do szkół, kompetencje młodzieży, o której mowa są na ogół zbyt niskie. Przerywa naukę, nie zdobywa zawodu i przegrywa w staraniach o pracę. Dysfunkcje, jakimi są dotknięci, działają destrukcyjnie na wszelkie sfery funkcjonowania. Młodzież uczy się bezradności i wykazuje bierność nawet, kiedy otrzymuje pomoc i wparcie. Dlatego sięgnięto po pomysł kompleksowego – Beneficjenci uczą się obsługi komputera, języków obcych, nowego zawodu, przedsiębiorczości, autoprezentacji. Młodzi ludzie uczestniczą też w zajęciach profilaktycznych o charakterze sportowym, artystycznym, integracyjnym. Ponadto młodzież ma zapewnione wsparcie psychologa i pedagoga.

Zajęcia z terapeutami mają szeroki kontekst, głównie jednak ich przedmiotem jest budowa indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Krok po kroku poznając młodego człowieka, budując zaufanie, pedagog wraz z psychologiem pomagają zaplanować działania związane z wyborem i nauką zawodu. Ogrom zajęć, w których uczestniczą młodzi działa niezwykle mobilizująco. Czas został zaplanowany skrupulatnie i celowo. Istotne jest przede wszystkim stworzenie podstaw do dalszego kształcenia w różnych kierunkach. Młodzież z tak dużymi zaniedbaniami wymaga przede wszystkim uspołecznienia, obudzenia zdrowych odruchów i zachowań.

Nie jest łatwo zachęcić do działania młodego człowieka, który żyje w skażonym patologiami środowisku. Wszyscy Beneficjenci przystępując do projektu byli nieufni, apatyczni, zakompleksieni, często agresywni. Zmiana takich postaw jest niezwykle trudna. Jak przewidywał organizator jest jednak niezbędna do powodzenia projektu: aby młodzież wytrwała do końca i skorzystała z zaplanowanej pomocy. Efekty działań, które z powodzeniem udaje się zrealizować są dla organizatora imponujące. Młodzi ludzie odwiedzali starszych samotnych w domu pomocy społecznej, zbierali zabawki dla wychowanków z domu dziecka i dokarmiali zwierzęta w schronisku – pierwszy raz w życiu robili samodzielnie coś ważnego. Podczas szkoleń komputerowych i językowych młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności, dzięki którym dorówna rówieśnikom z innych środowisk. Na zajęciach z przedsiębiorczości uczyła się znajdywania swojego miejsca na rynku pracy – powoli dostrzega szansę wyjścia z obecnej sytuacji. Nauka zawodów (sprzedawca, przewodnik, hotelarz, rękodzielnik) w tak młodym wieku daje im przewagę w momencie szukania pracy i zwiększa szansę na kontynuację nauki w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w ich regionie.W ramach projektu udzielano wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i zapewniono staż zawodowy, by w rezultacie uzyskać podjecie przez młodzież dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Założono również szereg „miękkich" rezultatów, trudniej mierzalnych, ale z pewnością nie mniej istotnych, takich jak: podniesienie własnej wartości, czy zmiana postaw.

Indygo Polska Sp. z o.o. Firma istnieje od roku 2000. Od początku postawiono na dywersyfikację działalności usługowej dla MSP. Dominujące są 2 typy usług: usługi doradcze związane z szeroko pojętym zarządzaniem oraz usługi informatyczne związane z oferowaniem najlepszych produktów międzynarodowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP – czyli do zarządzania całą firmą (Microsoft Dynamics), klasy CRM czyli do zarządzania relacjami z klientem (Pivotal CRM) oraz, dodane w roku 2007 dwa systemy klasy BI – Business Itelligence (PROPHIX i TARGIT).Konsultanci Indygo zdobywają międzynarodowe certyfikaty Microsoft – dziś mają ich 19.Od roku 2005 silny nacisk położono również na usługi doradcze z zakresu systemów wynagrodzeń. W roku 2006 klient firmy otrzymał po wdrożeniu takiego systemu nagrodę „Solidny pracodawca" pozostając jednocześnie jedną z „Gazel Biznesu".Przedsiębiorczości 2006". A w 2007 jest zdobywcą tytułu „Lider Przedsiębiorczości 2007" w kategorii „Konsulting i doradztwo" przyznawanego przez kapitułę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy współudziale PARP.Indygo Polska oraz jej konsultanci mają akredytacje PARP w wielu programach unijnych (m.in. SPO WKP 2.1, obejmującą wszystkie, za wyjątkiem ISO, obszary kompetencji w zakresie doradztwa oraz PHARE).Firma rozwija się bardzo dynamicznie uzyskując w 2006 roku niemal 5-krotny wzrost przychodów w porównaniu z rokiem 2001.

Adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 Tel: (22) 578 10 77-78
www.indygo.biz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.