Składasz wniosek o dotację unijną? Sprawdź, co musisz wiedzieć

W latach 2014-2020 polscy przedsiębiorcy mogą starać się o przyznanie środków unijnych na rozwój swojej firmy. Dobrą wiadomością jest to, że środków jest naprawdę wiele, zła wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów.

Jesteś przedsiębiorcą? Zainteresowałeś się środkami unijnymi? Uważasz, że dzięki nim twoja firma może się rozwinąć i osiągnąć pozycję lidera na rynku? Musisz wiedzieć, że pozyskanie środków wcale nie jest tak łatwe, jakby się wydawało. Nie wystarczy przygotować wniosek. Według specjalistów konkurencja jest dziś tak duża, że o przyznaniu środków decyduje każdy szczegół.

Zanim usiądziesz i zaczniesz wypełniać wniosek, aby otrzymać środki unijne, dowiedz się, jak wygląda procedura konkursowa i jak są oceniane dokumenty przesyłane przez przedsiębiorców. Informację o dotacjach i terminach składania wniosków znajdziesz m.in. na stronie: https://www.ideabank.pl/fundusze-europejskie-dotacje-unijne-dla-firm.

Ocena formalna i…

Zanim z twoim wnioskiem szczegółowo zapoznają się specjaliści, przejdzie on ocenę formalną. Na czym ona polega? Dostarczone przez ciebie dokumenty będą sprawdzone pod kątem tego, czy zostały prawidłowo wypełnione. Na tym etapie sprawdza się również, czy do wniosku został dołączony komplet wymaganych załączników.

Jeżeli nie wypełniłeś wszystkich wymaganych pól czy też nie dostarczyłeś dokumentów, które były wymagane, to twój wniosek zostanie odrzucony.

…merytoryczna wniosku

Przyłożyłeś się do przygotowania wniosku, a przed jego wysłaniem sprawdziłeś co najmniej kilka razy? W takim razie powinien on przejść ocenę formalną. Po tej następuje ocena merytoryczna wniosku.

Na tym etapie specjaliści analizują i oceniają pomysł przedsiębiorcy. Zdarza się, że to, czy wnioskodawca otrzyma środki, zależy np. od tego, czy zdecydował się przeprowadzić badania, skontaktował się z rzecznikami patentowymi lub zasięgnął opinii ekspertów działających np. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ocena pomysłu dotyczy jednak nie tylko planów przedsiębiorcy, lecz także jego możliwości. Ważne, aby z treści przedstawionych dokumentów wynikało, że właściciel firmy posiada np. środki, które są potrzebne, aby wdrożyć zaplanowane rozwiązania – dofinansowanie pokryje bowiem tylko część wydatków.

Gdy nie masz wiedzy

Możesz być świetnym przedsiębiorcą i dobrze radzić sobie na rynku, ale to wcale nie oznacza, że nie będziesz miał problemu z wypełnieniem dokumentów, które następnie będą oceniane przez ekspertów. Jeżeli dotychczas nie starałeś się o środki unijne i nie masz w tym doświadczenia, to najlepiej zrobisz, korzystając z pomocy specjalistów.

Ekspertów, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniem funduszy unijnych, znajdziesz m.in. w punktach informacyjnych działających w większych miastach na terenie całej Polsce. Możesz również skorzystać z pomocy osób prowadzących firmy zajmujące się przygotowywaniem takich wniosków. Wówczas będziesz czerpał z ich wiedzy, nie będziesz też musiał kłopotać się z samodzielnym wypełnianiem wniosku. To dobre rozwiązanie, jeżeli byt twojej firmy i jej dalszy rozwój zależy od tego, czy otrzymasz dofinansowanie.

Pamiętaj też, że pozyskanie dofinansowania to nie wszystko – z otrzymanych środków będziesz musiał też się rozliczyć. Czy będziesz to potrafił zrobić bez pomocy osób trzecich?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *