Już ósmy raz organizujemy działania edukacyjne związane z promocją świadomości i znaczenia hałasu w środowisku życia człowieka oraz sposobów zmniejszenia jego wpływu poprzez odpowiednie działania i kształtowanie obiektów budowlanych. W tym roku naszym hasłem przewodnim jest Budujmy Komfortowe Akustycznie Obiekty.

Na rozpoczęcie akcji edukacyjnej inaugurowanej w ten dzień, opracowaliśmy i udostępniliśmy cztery publikacje. Jedną z nich jest poszerzone wydanie znanej już książki "DOM i MIESZKANIE Komfort Akustyczny". Natomiast pozostałe trzy składają się na zupełnie nową serię poświęconą warunkom technicznym obiektów pod względem komfortu akustycznego. Seria opisuje parametry dla obiektów według klasyfikacji PKOB. Te trzy wydane właśnie publikacje zawierają podstawowe informacje wprowadzające oraz opisują parametry dla budynków mieszkalnych i związanych z turystyką. Kolejne z tej serii będą poświęcone pozostałym obiektom i zostaną wydane jeszcze ramach tej akcji edukacyjnej, czyli przed następnym Międzynarodowym Dniem Świadomości Zagrożenia Hałasem w roku 2008.

"DOM i MIESZKANIE Komfort Akustyczny" porusza temat komfortu akustycznego obiektów mieszkalnych. Kolejne, IV wydanie publikacji ma pomóc osobom pragnącym posiadać komfortowy dom lub mieszkanie w realizacji inwestycji od projektu do zamieszkania. Wiedza Inwestorów, tych dużych i tych indywidualnych jest jedyną drogą do podniesienia jakości życia Polaków.

Bieżące wydanie poszerzone zostało o następujące części:
– klasyfikacja obiektów mieszkalnych
– dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku
– parametry deklarowane przez producentów materiałów dźwiękochłonnych
– głośność urządzeń AGD stosowanych w mieszkaniach
– głośność urządzeń stosowanych na zewnątrz budynków

Kolejne publikacje wydane są w ramach nowej serii "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki pod względem komfortu akustycznego" podzielonej na części związane z klasyfikacją obiektów według PKOB.

Część I "Podstawy" stanowi opisowe wprowadzenie, jakie parametry są istotne z punktu widzenia komfortu akustycznego w obiektach i jakie należy uwzględniać podczas projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków.

Następne części obejmują wymagania parametryczne dla obiektów według klasyfikacji zawartej w PKOB. Dla każdej grupy obiektów przedstawiono parametry, jakimi powinien cechować się obiekt w zależności od jego przeznaczenia i sposobu użytkowania. Z kolei obiekty podzielone zostały na pomieszczenia według ich funkcji. Dla każdego typu pomieszczenia podano parametry akustyczne, jakimi powinny się charakteryzować, aby można było w nim realizować funkcje, do jakich pomieszczenie zostało przeznaczone.

Podziału obiektów dokonano zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, która nie zawsze pokrywa się z wyszczególnieniem obiektów w przepisach prawa budowlanego.

Część II: "Wytyczne obiektowe. Budynki mieszkalne" obejmuje następujące grupy obiektów według klasyfikacji PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych):

PKOB 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne
PKOB 1121 Budynki o dwóch mieszkaniach
PKOB 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach
PKOB 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania

Część III: "Wytyczne obiektowe. Budynki hotelowe i turystyczne" obejmuje dwie grupy obiektów związanych z turystyką i hotelarstwem określone przez Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych:

PKOB 1211 Budynki hoteli
PKOB 1212 Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe

Budynki hoteli podzielone są na wymagania dla hoteli według gwiazdek zgodnie ze schematem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Warunki techniczne dla kolejnych grup obiektów według klasyfikacji PKOB będą ukazywały się sukcesywnie w roku 2007 i 2008 do zakończenia akcji edukacyjnej VIII edycji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Publikacje dostępne są w postaci udostępnianych bezpłatnie plików pdf na stronie Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem http://www.akustyka.pl/cisza .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *