Płaca minimalna – zmiany na rok 2017

Płaca minimalna – to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę, określony w ramach stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym.

Podwyżka większa, niż przewidywano

Na rok 2017 rząd przygotował podwyżkę w zakresie płacy minimalnej. Wynosi ona 150 zł – to wzrost o 8,1% w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązywała w Polsce poprzednio (1850 zł brutto). Jest to o 80 zł brutto więcej, niż pierwotnie planowano. W swoim wystąpieniu dotyczącym zmian w stawce płacy minimalnej szefowa Rady Ministrów, Beata Szydło, podkreślała, że zmiana ta wynika z poczucia odpowiedzialności za obywateli Polski. To zmiana, która ma za zadanie podnieść poziom życia wielu Polaków. Jak zapewniła premier, podwyżka została dokładnie przemyślana i nie wpłynie negatywnie na stan budżetu kraju.

Co ważne, zmiana dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a więc na etacie. Pracownik opłacany tak zwaną „najniższą krajową” otrzymuje więc od stycznia około 1460 zł netto (po odjęciu podatków).

Dobra wiadomość dla młodych

Istotna zmiana dotknęła osoby wchodzące na rynek pracy. Dotąd wynagrodzenie dla osób, które nie przepracowały jeszcze pierwszych dwunastu miesięcy, mogło być niższe o nawet 20 procent od właściwych stawek obowiązujących innych etatowych pracowników na tym samym stanowisku w danej firmie. Od teraz także młodzi pracownicy otrzymywać mają przynajmniej 100% płacy minimalnej. Jeśli właśnie stawiasz pierwsze kroki na zawodowej ścieżce, jesteś w dobrym położeniu. Z uwagą sprawdzaj serwisy, które prezentują aktualne oferty pracy. Pamiętaj jednak, że kluczowe znaczenie w zdobyciu zatrudnienia ma proces rekrutacyjny. O tym, jak poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej, przeczytasz na https://pracujteraz.pl/blog/szukanie-pracy-zbior-bledow/.

Wzrastają dodatki

Każdemu pracującemu miedzy 22 a 7 rano przysługuje 20% dopłaty do stawki wynikającej z płacy minimalnej. Rekompensata za czas przestoju pracy w firmie, odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji nie mają określonych górnych pułapów – nie mogą być jednak niższe niż 2000 złotych brutto. Zmianie uległ także system premiowania – jeśli standardowa wypłata wraz z premią nie docierają do poziomu obowiązującej płacy minimalnej, pracodawca jest zmuszony dopłacić różnicę.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzinowym i minimalna stawka godzinowa

Dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (czyli na przykład na pół lub 3/4 etatu) obowiązującą również jest kwota 2000 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że osoba pracująca na 3/4 etatu otrzymywać powinna przynajmniej 1500 zł brutto w ramach miesięcznego wynagrodzenia.

Zmienia się również minimalna stawka, którą pracodawca może wypłacić podwładnym za godzinę ich pracy – od teraz nie może być ona niższa niż 13 złotych brutto, czyli 10 złotych netto.

Źródło: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/placa-minimalna-w-2017-roku-2000-zl-od-pierwszego-stycznia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *