Jak program 500+ zmienia Polskę?

Od wprowadzenia programu 500+ minęło już trochę czasu. Dla wielu rodzin stanowi on ogromne wsparcie i już na stałe wpisał się w politykę prorodzinną. Jak w praktyce przełożył się on na nasze codzienne życie i w jaki sposób zmienił on Polskę? Przyjrzyjmy się temu w naszym artykule, zapraszamy do lektury.

Główne założenia programu 500+

Program Rodzina 500+ realizowany jest w naszym kraju od 1 kwietnia 2016 r. i stanowi sztandarowe dzieło obecnego rządu Beaty Szydło. Do jego głównych założeń należy pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci, dzięki comiesięcznym świadczeniom wychowawczym, na drugie i kolejne dziecko.

Jego wysokość jak sama nazwa wskazuje wynosi 500 zł, aby dostać je na pierwsze dziecko trzeba spełnić odpowiednie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, które wynosi 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Program, zgodnie z ustawą, obejmuje dzieci do 18 roku życia, ale starsi potomkowie, którzy się uczą i są na utrzymaniu rodziców, mogą być wliczani do gospodarstwa domowego, przy obliczaniu dochodu.

Podstawę normatywną programu 500 plus stanowi Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851).

Program 500 plus i jego pozytywne skutki

Program 500 plus zdecydowanie odmienił życie wielu polskich rodzin. Podniósł ich poczucie bezpieczeństwa i przywrócił godność. Wypłacane przez Państwo świadczenia na wychowywanie przyczyniają się do podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. Z badań wynika, że większość Polaków jest zadowolona z programu i go popiera.

Dzięki poprawie warunków materialnych, rodziny coraz bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. Więcej pieniędzy przeznaczamy, na towary, na które nie było nas wcześniej stać. W znaczny sposób przyczynia się to do poprawy sytuacji finansowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Także coraz mniej osób korzysta z pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe i dożywienie). Maleje w ten sposób odsetek ludzi, którzy żyją w ubóstwie, również obniżeniu ulegają dysproporcje między najbogatszymi, a najbiedniejszymi. Największą pomoc dzięki 500 plus zyskały rodziny wielodzietne, w znaczny sposób zasiliło to ich domowy budżet i poprawiło warunki życia. Rząd ma dużą nadzieję, że w kolejnych latach, pieniądze wydawane przez beneficjentów, spowodują wzrost PKB oraz wyjście z deflacji.

Na co rodziny przeznaczają pieniądze z programu 500 plus?

Program 500 plus w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu konsumpcji. Na co zatem polskie rodziny wydają pieniądze z tego świadczenia? Oczywiście pierwsze miejsce na tej liście zajmuje żywność i napoje bezalkoholowe, a zaraz później opłaty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu. Jednak pomimo tego, że codzienne koszty związane z utrzymaniem zajmują połowę comiesięcznego budżetu, połowa rodzin korzystających z programu przeznacza pieniądze także na inne cele.

Jak się okazuje znaczna część uzyskanej od Państwa pomocy pokrywa edukację najmłodszych. Rodzice inwestują w przyszłość swoich dzieci poprzez zakup niezbędnych pomocy naukowych jak i dodatkowe zajęcia pozaszkolne takie jak np. kursy językowe czy korepetycje. Również sporo z nich zaczyna odkładać pieniądze na dalsze kształcenie dzieci, widząc w tym dużą nadzieję na poprawę ich statusu społecznego.

Nie mniej pieniędzy rodziny wydają na zakup odzieży, obuwia i zabawek. Wiele z nich pierwszy raz od lat, wyjechało na wakacje. Bez tego programu nie byłoby to w ogóle możliwe. Program 500 plus pozwala im w końcu na godne i normalne życie, a także wnosi w nie odrobinę spontaniczności. Chociażby poprzez czynne korzystanie z oferty kulturalnej i rozrywkowej.

Także bardzo istotną kwestię stanowi zwiększenie zdolności kredytowej takich rodzin. Dzięki czemu mogą one korzystać z pożyczek lub kredytów, w celu poprawy np. warunków mieszkaniowych lub kupna samochodu (właśnie ich sprzedaż, zwłaszcza tych używanych, znacznie wzrosła w ostatnim czasie). Taka pomoc Państwa pozwoliła także wielu rodzinom na spłacenie zaległych długów.

Mieszkanie Plus – nowy rządowy program

Na poprawę jakości życia w Polsce mają także wpływ inne działania rządu, mowa tu o programie Mieszkanie Plus. Jest on odpowiedzią na ogromny deficyt mieszkaniowy w naszym kraju. Głównym jego odbiorcą mają być rodziny z dziećmi. Co ciekawe, wiele z nich, korzystających z programu 500 plus, odkłada część z otrzymanych pieniędzy właśnie na nowe mieszkanie lub dom.

W ramach tego rządowego programu możemy wyróżnić dwa rodzaje najmu. Pierwszy opierający się wyłącznie na tanim najmie, natomiast drugi, dający nam możliwość dojścia do własności po 20 – 30 latach. Pierwsze mieszkania w ramach tego programu zostaną oddane do użytku już wiosną 2018 roku.

Jak widać program 500 plus otworzył nowe możliwości przed polskimi rodzinami. Dzięki niemu poczuły się one pewniej i bezpieczniej. Ciężko już sobie wyobrazić co by było gdyby go zabrakło. Za pomoc w stworzeniu artykułu dziękujemy serwisowi program500plus.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *